Начало
Курсове
Курс по Бази Данни

Курс по Бази данни

В този курс ще се запознаете с най-разпространения подход за проектиране на релационни бази данни. Ще изучите всички основни видове заякви в езика SQL. Ще се научите да създавате собствени функции, процедури, тригери. Да управлявате транзакции за гарантиране консистентност на данните. Да обработвате възникнали грешки по време на работа. Курсът е силно практически ориентиран с множество демонстрации на примери и задачи за самостоятелна работа. Работи се с MySQL Server.


Продължителност и график на провеждане

Курсът е с продължителност 6 седмици. Провеждат се 12 занятия по 4 часа. Два пъти седмично: вечер извън работно време: от 18.30 до 22.30

Програма на курса

 • Проектиране на БД. ER модел. Релационен модел.
 • Инсталиране на MySQL Server, MySQL Workbench. Настройки и работа с Workbench във визуална среда.
 • Типове данни. Операции, изрази.
 • Език за описание на данните. DDL. CREATE, ALTER, DROP.
 • Извличане на данни. Оператор SELECT.
 • Вложен SELECT. Съединения INNER JOIN, LEFT/RIGHT OUTER JOIN, CROSS JOIN
 • Обновяващи операции INSERT, UPDATE, DELETE.
 • Вградени функции - Built in Function
 • Агрегиращи функции, групиране - GROUP BY
 • Потребителски функции, тригери
 • Stored procedures, транзакции
 • Сигнализиране за грешки SIGNAL. Oбработка на грешки Error Handlers.

След успешно завършване на курса ще придобиете солидни познания за работа с релационни бази данни и свободно ще владеете езика SQL. Ще овладеете в дълбочина приципите и добрите практики за работа в реална работна среда.

Лектори

снимка на лектора
Васил Пеевски

Основател на DiscoverIT Академията. Създател на курса по Java. Завършил бакалавърска степен през 2005г. по специалност "Компютърни системи и управление" в Технически университет гр. София. Магистър по "Информационни технологии" в Софийски университет "Св. Климент Охридски" от 2010 г. Повече от 11 години опит като senior Java developer в различни международни компании. Участвал в разработката на многобройни проекти на Java използвани по цял свят.

снимка на лектора
Светозар Илков

Светозар е дългогодишен преподавател в Софийски университет "св. Климент Охридски". В момента преподава курсове по Бази данни и Операционни системи на студентите от Факултета по Математика и Информатика. Освен големия си преподавателски опит Светозар има и над 15 години международен практически опит в разработка на сложни комерсиални приложения с Java.

Цена 450 лв.
Заплаща се на две равни вноски: Първа вноска в размер на 1/2 от цената (за първите 6 занятия) - заплаща се най-късно 2 дни преди първото занятие. Втора вноска в размер на 1/2 от цената (до края на курса) - заплаща се след края на занятие номер 6.
Записване

Предстоящи курсове

Курс по Бази данни - за начинаещи

Започва на 08 Януари 2018
Понеделник 18.30 - 22.30
Петък 18.30 - 22.30

Записване
Курс по Java начално ниво - съботно неделен

Започва на 17 Февруари 2018
Събота 10.00 - 14.00
Неделя 14.00 - 18.00

Записване
Java Advanced DB

Започва на 18 Септември 2017
Понеделник 18.30 - 22.30
Петък 18.30 - 22.30

Запълнена група
Complete Git - 3 дневен курс

Започва на 02 Май 2017
02, 03 и 04 Май от 18.30 - 22.30

Запълнена група
Курс по Web дизайн: HTML5, CSS3, Javascript

Започва на 14 Март 2017
Вторник 18.30 - 21.30
Четвъртък 18.30 - 21.30

Запълнена група