Начало
Курсове
Курс Java Advanced DB: JDBC, ORM, JPA, Hibernate, Spring Data

Курс Java Advanced DB

Този курс ще Ви запознае в дълбочина с работата с бази данни на обектно ниво с Java. Изучават се най-търсените и широко използвани в практиката Java базирани технологии за ORM : Hibernate (JPA), Spring data. За този курс е необходимо да имате поне основни познания по ООП, Java и Бази Данни (SQL), които се изучават в курсовете Java основно ниво и Бази Данни. Запишете се на този курс само ако предварително сте изкарали и двата курса или имате необходимите познания придобити по друг начин. ЗА ВСИЧКИ, КОИТО НЕ СА ИЗКАРАЛИ И ДВАТА КУРСА е предвиден тест за проверка на началното ниво преди започване, който е необходимо да издържите с резултат поне 50% от максималните точки


Продължителност и график на провеждане

Курсът е с продължителност 10 седмици. Провеждат се 18 занятия по 4 часа. Два пъти седмично: вечер извън работно време: от 18.30 до 22.30 или събота и неделя от 10 до 14 часа

Програма на курса

 • Java JDBC. Управление на конекции. Statements изпълнение на заявки. Работа със сесия и транзакции.
 • Java JDBC - Упражнение.
 • Въведение в Hibernate, JPA, Entities, Annotations. MAVEN. Конфигурация.
 • Hibernate, JPA - упражнение
 • Въведение в Spring Data. Repositories, Services.
 • Spring Data - Упражнение.
 • Entities relations.
 • Entities relations - Упражнение.
 • Spring Data Advanced : Queries.
 • Spring Data Advanced Queries - Упражнение.
 • Spring Data Advanced : Autowire Components, Configuration, Patterns.
 • Spring Data Advanced : Autowire Components, Configuration, Patterns - Упражнение.
 • Entities Serialization : JSON processing.
 • Entities Serialization : JSON processing - Упражнение.
 • Entities Serialization : XML processing.
 • Entities Serialization : XML processing - Упражнение.
 • Разработване на курсови проекти.
 • Разработване на курсови проекти.
 • Представяне на проектите.

След успешно завършване на курса ще можете да създавате свои Java приложения използващи ORM, JPA Presistence Provider (Hibernate) за съхранение на данни на различни RDBMS сървъри (MySql, Oracle, MSSQL. PostgreSql ...). Придобитите знания покриват в голяма степен необходимите познания за започване на работа, като програмист начално ниво в повечето ИТ фирми.

Лектор

снимка на лектора
Васил Пеевски

Основател на DiscoverIT Академията. Създател на курса по Java. Завършил бакалавърска степен през 2005г. по специалност "Компютърни системи и управление" в Технически университет гр. София. Магистър по "Информационни технологии" в Софийски университет "Св. Климент Охридски" от 2010 г. Повече от 11 години опит като senior Java developer в различни международни компании. Участвал в разработката на многобройни проекти на Java използвани по цял свят.

Цена 700 лв.
Заплаща се на две вноски: Първа вноска в размер на 1/3 от цената (за първите 6 заниятия) - заплаща се най-късно 2 дни преди първото занятие. Втора вноска в размер на 2/3 от цената (до края на курса) - заплаща се преди началото на заниятие номер 7.
Записване

Предстоящи курсове

Java Advanced DB

Започва на 18 Септември 2017
Понеделник 18.30 - 22.30
Петък 18.30 - 22.30

Записване
Complete Git - 3 дневен курс

Започва на 02 Май 2017
02, 03 и 04 Май от 18.30 - 22.30

Запълнена група
Курс по Java начално ниво - съботно неделен

Започва на 01 Април 2017
Събота 10.00 - 14.00
Неделя 10.00 - 14.00

Запълнена група
Курс по Бази данни

Започва на 20 Февруари 2017
Понеделник 18.30 - 22.30
Петък 18.30 - 22.30

Запълнена група
Курс по Web дизайн: HTML5, CSS3, Javascript

Започва на 14 Март 2017
Вторник 18.30 - 21.30
Четвъртък 18.30 - 21.30

Запълнена група