Начало
Курсове
Курс по Java начално ниво

Курс по Java начално ниво

Този курс представлява въведение в програмирането с Java. Не е необходимо да имате каквито и да било познания в програмирането. Ще ви е необходима само обща компютърна грамотност, логическо мислене и желание за работа. Java е мощен език за програмиране с много широко приложение.

Дистанционно обучение : Ако изберете тази форма на обучение можете да се обучавате докато лежите на дивана в къщи или сте на почивка. От друг град или държава. Всичко необходимо ви е микрофон, слушалки и добра интернет връзка.

Продължителност и график на провеждане

Курсът е с продължителност 3 месеца. Провеждат се 26 занятия по 4 часа. Два пъти седмично: вечер извън работно време: от 18.30 до 22.30 или събота и неделя от 10 до 14 часа

Програма на курса

 • Представяне на преподавателя, групата и курса. Подготвяне на работна среда. Въведение в Java - основни инструменти и стъпки. Първа Java програма - main метод. Писане в конзолата. Работна среда Eclipse. Променливи - декларация и инициализация. Примитивни типове данни.
 • Операции, изрази и приоритети. Четене от конзолата. Условни конструкции If-else, тернарен опертор ?: и switch-case.
 • Цикли. While, do-while, for. Прекратяване на цикъл с ключова дума break. Прекратяване на итерация с ключова дума continue.
 • Масиви. Деклариране и инициализация. Обхождане на масив . Двумерни масиви.
 • Сортиране на масив. Сортиращи алгоритми.
 • Низове: тип String - операции. Задачи.
 • Функции: сигнатура, предаване на параметри. Рекурсия. Програмен стек. Задачи с рекурсивни алгоритми.
 • Практическо упражнение върху взетия материал до момента.
 • Структури от данни. Stack, Queue.
 • Структури от данни. List, Map, Set. Хеширане по ключ.
 • ООП - Референтни типове. Динамична памет - Heap. Клас. Методи и полета. Конструктор - ключова дума new. Обект.
 • ООП - Капсулиране на данни. Модификатори за достъп. Статични полета и методи - ключова дума static.
 • ООП - Интерфейс. Абстрактни класове - ключова дума abstract. Абстрактни методи. Наследяване. Ключова дума final. Overloading vs overriding. Полиморфизъм.
 • ООП - Класът Object. Основни методи - equals, hashcode, toString ... .
 • Практическо упражнение върху ООП.
 • Обработка на изключения. Освобождаване на ресурси. Служебни думи try-catch-finally, throw и throws. Добри практики. Кодове за грешка.
 • Работа в графична среда Swing. Рисуване във визуална среда.
 • Обработка на събития при графичен потребителски интерфейс. Вътрешни и анонимни класове.
 • Контейнери и компоненти. Layout manager за разолагане на компонентите.
 • Практическо упражнение за работата в графична среда.
 • Потоци от данни. Работа с файлове. Сериализация.
 • Многонишково програмиране.
 • Разработване на курсови проекти.
 • Разработване на курсови проекти.
 • Разработване на курсови проекти.
 • Представяне на проектите.

След успешно завършване на курса ще можете да създавате сравнително малки но напълно функционални приложения с графичен потребителски интерфейс. Ще можете да разчитате и променяте съществуващи по-големи програми.

Лектор

снимка на лектора
Васил Пеевски

Основател на DiscoverIT Академията. Създател на курса по Java. Завършил бакалавърска степен през 2005г. по специалност "Компютърни системи и управление" в Технически университет гр. София. Магистър по "Информационни технологии" в Софийски университет "Св. Климент Охридски" от 2010 г. Повече от 11 години опит като senior Java developer в различни международни компании. Участвал в разработката на многобройни проекти на Java използвани по цял свят.

Цена 700 лв.
Заплаща се на две вноски: Първа вноска в размер на 1/3 от цената (за първия месец) - заплаща се най-късно 2 дни преди първото занятие. Втора вноска в размер на 2/3 от цената (до края на курса) - заплаща се след края на първия месец от обучението.
Записване

Предстоящи курсове

Курс по Бази данни - за начинаещи

Започва на 08 Януари 2018
Понеделник 18.30 - 22.30
Петък 18.30 - 22.30

Записване
Курс по Java начално ниво - съботно неделен

Започва на 17 Февруари 2018
Събота 10.00 - 14.00
Неделя 14.00 - 18.00

Записване
Java Advanced DB

Започва на 18 Септември 2017
Понеделник 18.30 - 22.30
Петък 18.30 - 22.30

Запълнена група
Complete Git - 3 дневен курс

Започва на 02 Май 2017
02, 03 и 04 Май от 18.30 - 22.30

Запълнена група
Курс по Web дизайн: HTML5, CSS3, Javascript

Започва на 14 Март 2017
Вторник 18.30 - 21.30
Четвъртък 18.30 - 21.30

Запълнена група